tegning nr500 (drawing nr500)

tegning nr499 (drawing nr499)

tegning nr498 (drawing nr498)

tegning nr497 (drawing nr497)

tegning nr496 (drawing nr496)

tegning nr493 (drawing nr493)

tegning nr485, nr486, nr487, nr488, nr489, nr490

Høstutstillingens jury 2019. Tom Stian Kosmo, Marte Aas, Anders Kjellesvik, Julie Lillelien Porter, Joar Nango og Anna Ihle.

tegning nr484 (drawing nr484)

Christian Skagen tegning nr484

tegning nr483 (drawing nr483)

Christian Skagen tegning nr483

tegning nr480 (drawing nr480, 描画)

Christian Skagen tegning nr480