Napkinservil 080112

Napkinservil 080112

Tegning nr181

Tegning nr181

Napkin consequence

Tegning nr181-174

Tegning nr180

Tegning nr180

Tegning nr180 detalj

Tegning nr180-nr174

Tegning nr179

Tegning nr179

Tegning nr179-nr174

Tegning nr178

Tegning nr178

Rednapkin

Tegning 178-174

Utvalgte arbeider på galleri 68/14

 

2011 Utvalgte Langvegg

«Utvalgte arbeider»

.

68/14

.

Tollergården N-8445

.

Åpning 22 des. 19.00

23.12: 11.00 – 16.00

27. – 30.12: 11 – 16.0

 

Multiple detail draw head

Tegninger 2007 – 2011

 

Mitt nyere arbeid med tegning oppsto i 2007 som en reaksjon på et lengre fokus på fri ekspresjonisme i maleri og tegning som hadde pågått siden slutten av 90-tallet. Et gesturalt arbeid tok slutt til fordel for en metodeorientering i tegning hvor linjal og uniform linje blir brukt for å bygge opp felt (ref: colourfield) på papir.

I maleri er det fullt mulig å tilbringe en ubegrenset mengde tid ved å forandre eller morfe flaten til en stadig større metning eller dynamikk. Denne prosessen er ikke teknisk mulig å få til på papir og prosessen blir i større grad begrenset. Det gir mulighet til å følge en strøm av små ideer som får sitt konkrete resultat i form av et stykke betegnet papir. I maleri ville denne strømmen av ideer gått tapt i en muligens hensiktsløs søken etter et optimalt resultat.

Tegning og et beskjedent format er en hensiktsmessig måte å utforske små ideer på. Disse små ideene utgjør kjeder som tilsammen antyder større ideer. Å bruke linjal og en forholdsvis tidkrevende teknikk blir en måte å kontrollere det gesturale elementet og skape en terskel for hva jeg opplever som verdifullt nok å tilføre papiret. Strømmen av små tegninger skaper igjen utgangspunkt for det jeg finner av interesse for større format i senere stadium.

Linjalen, pennen og repetisjonens uniforme karakter skaper et utgangspunkt for å studere avvik fra metode. Avvikene gir nytt innhold så jeg kan i praksis hevde at feilgrep utvikler tegningene like meget som nye ideer ved at tidligere avvik hentes inn og blir utgangspunkt for nye tegninger.

Mot slutten av 2009 anskaffet jeg en nummerator og tok til å nummerere tegningene. Numrene ble tegningenes overordnede tittel. Det gjør det lettere å observere en eventuell progresjon. Utvalgte tegninger bygger jeg rammer til. Dermed utgjør tegningene objekter som kan installeres i utstillingsrom hvor nye menings forhold kan utforskes. Det praktiske arbeidet med rammene tilfredsstiller et behov for å skape noe som aspirerer til å være autentisk og uavhengig som objekt.

Arbeidet med tegning har blitt et studie av tid og arbeid. Mitt arbeid har gradvis utviklet seg slik at et prosessorientert arbeid gir et konkret objekt som resultat. Tegningene er slik et praktisk og teoretisk fundament i mitt kunstnerskap. Man kan kanskje hevde at det ikke er noe spesielt radikalt med en tegning i en ramme. Å bygge opp tegning som produkt sammen med andre kunstnere slik at det i fremtiden kan bli mulig å konkurrere med industrielle teknologiprodukter er i kunstnerisk forstand både tabubelagt og radikalt. Det er likevel en bakenforliggende tanke å bidra til å skape et produkt som i praksis er kulturbyggende i vårt forbrukervennlige samfunn.

Tegningene lever på et forholdsvis høyt abstraksjonsnivå. De refererer i liten grad til vår kultur utover å i seg selv fremstå som «kulturobjekter». Bildene forsøker å nærme seg noe åpenbart , alminnelig for ikke å si urtypisk. De beveger seg bort fra det refererende, kritiske, mediale og kobler seg på bra dager opp til kilder som ikke nødvendigvis kan sies å være samfunnsskapt, men som samtidig forsøker å være ytterst menneskelige i sin fremtoning.

cs

 

 

Tegning nr177

Tegning nr177

Tegning_nr177_nr176_nr175_nr174

Tegning nr176

Tegning nr176

Tegning nr176 nr175 nr174

Tegning nr175

Tegning nr175

Tegning nr175 nr174

Tegning nr174

Tegning nr174

Tegning nr174 detalj