Foto 30 bilder på en vegg

Foto Storsenter vegg

Slik fremsto 30 fotografier i originale rammer på Sortland Storsenter i 2007 – 2010.

Maleri Maane

Maleri Maane innrammetMaleri Maane detail

Tidlig skisse av malerikammeret

Malerikammer sideA fasade tidligIgjen en tidlig fase av prosjektet : kunstkammeret. En mulig utforming til temporære kammer men den mangler soliditet til permanent utplassering. Med dette kammeret introduserte jeg ideen om at kammeret skulle ha tre funksjoner. Det skulle være atelier under produksjonen av et maleri, det skulle huse det endelige verket og fungere som visningsrom for arbeidet.

Tidlig konstruksjonskisse til kunstkammeret

 

Konstruksjonsmodell tidlig

Jeg lagde denne konstruksjonsskissen til en la oss si prematur soeknad om stoette i 2007. Den har stått i hagen siden til stor fornøyelse for katten Oliver som bruker den til utkikkspost. Det er mere tidkrevende å lage modeller i mindre skala på grunn av dimensjonering av materialet så jeg lager nå kun fullskala stolper. Arbeidet med stolpen og kamrene er min skulpturelle form. Formen er en tilnærmning til arbeid i større skala som konstrast til arbeidet med tegning.

En tidlig versjon av kunstkammeret

 

Malerikammer tidlig versjon

Så var jeg igang med kamrene igjen. Jeg legger nå ut bakgrunnen for dette prosjektet. Denne skissen viser igrunnen bare konstruksjonsformen. Måten å bygge på vil jeg beskrive som en modernisert form for lafting. Nøkkelen er en firebeint stolpe som prefabrikeres og gjør reisverket effektivt å sette opp. Dette er den tidligeste tegningen jeg har funnet fra 2007 eller der omkring. Denne må på et eller annet tidspunkt produseres som en frittstående skulptur tror jeg:)

Maleri Merket

Maleri MerketMaleri Merket detail

Akvarell Flyvere

Akvarell Flyvere innrammetAkvarell Flyvere

Tegning Sentralt felt

Tegning Sentral field innrammetTegning Sentral field

Det var slik det begynte. Den femte tegningen etter at jeg bestemte meg for å fokusere på denne formen. Denne inneholder alle «feilgrepene» jeg nå er ute etter å bruke kontrollert i de horisontale feltene som blir å finne her og som er å finne på www.hopplahey.com. Mange års feiling har gitt en solid erfaring i at feilgrep er det mest fruktbare som finnes. Det blir problemet med en kunstnerisk handling basert på idéer, en god idé er ingen god forutsetning for et kunstnerisk arbeid. Da er en dårlig idé å foretrekke. 

Tegningen er i privat samling.

Akvarell Dark blue red yellow

I privat samling.

Akvarell Ser du

Akvarell Ser du fortetningen