utstilling 2018

tegning nr466 (drawing nr466, 描画)

tegning nr465 (drawing nr465, 描画)

tegning nr464 (drawing nr464, 描画)

tegning nr461, nr462, nr463 (drawing nr461, nr462, nr463, 描画)

tegning nr460 (drawing nr460, 描画)

tegning nr459 (drawing nr459, 描画)

 

tegning nr458 (drawing nr458, 描画)

tegning nr457 (drawing nr457, 描画)

tegning nr456 (drawing nr456, 描画)