tegning nr485, nr486, nr487, nr488, nr489, nr490

Høstutstillingens jury 2019. Tom Stian Kosmo, Marte Aas, Anders Kjellesvik, Julie Lillelien Porter, Joar Nango og Anna Ihle.

tegning nr484 (drawing nr484)

Christian Skagen tegning nr484

tegning nr483 (drawing nr483)

Christian Skagen tegning nr483

tegning nr480 (drawing nr480, 描画)

Christian Skagen tegning nr480

tegning nr479 (drawing nr479, 描画)

 

 

 

 

tegning nr477 (drawing nr477, 描画)

Christian Skagen tegning nr477

3 drawings of nothing

tegning nr476 (drawing nr476, 描画)

Christian Skagen tegning nr476

tegning nr475 (drawing nr475, 描画)

Christian Skagen tegning nr475

 

tegning nr474 (drawing nr474, 描画)

Christian Skagen tegning nr474