Moete 180713

Konstruksjonsskisse2013

Papirarbeider_Kurator_arkivar

Papirarbeider_Veks

Papirarbeider_kostnad_kalender

Papirarbeider_KKIV

 

Satellites and square void

Satellites and square void

Kammerstudie Satellitt nr4

Kammerstudie Satelitt nr4En kloss. Lego og min bestefars bror har sansynligvis hatt større kulturell innflytelse i dette prosjektet enn min magre eksponering for finkulturen og akademia.

32 firebente konstruksjonstolper a 1 meter med tilhørende horisontale bindingsverk bygger 8 multifargede kuber som gir en 2x2x2 meter minimal konstruksjon.

En svært billig skulptur i grunnen uten at jeg har tenkt at den skal virke billig. Vi får se om det er godt nok.

Kammerstudie

Kammerstudie

Nye soeknadsfrister. Jeg tester ut konstruksjonsstolpen som en skulpturell form. En eller annen form for abstrakt skabernakkel uten noen som helst nytteverdi annet enn å skape en potensiell nysgjerrighet hos publikum. Useless objects. Jeg må bare se det.

Sant ubrukelig er det ikke tenkt å være. I en forenklet forstand er konstruksjonsformen tenkt som et hjelpemiddel til installasjoner. Hvis vi tenker slik at vi rammer inn todimensjonale arbeider så kan konstruksjonsformen ramme inn installasjoner når jeg er ferdig med å se på stolpene som skulpturer.

En forvokst hylle altså.

Kunstkammeret Satelitt #3 inngang

Kunstkammeret skisse til inngang

Slik ønsker jeg at Satelitt #3 skal møte publikum som oppsøker kunstkammeret under festivalen Nyksund10 og deretter. Dørene vil naturligvis være åpne under festivalen.

Satelitt #3 konstruksjonsskisse

Kunstkammeret Satelitt nummer3 konstruksjon

Tegningen over viser hvordan kunstkammeret – Satelitt #3 skal reises. Mye er tatt bort sammenlignet med tidligere kammer jeg har tegnet. Det som står igjen er et synlig reiseverk, vinduer, grunnmur og en todelt inngangsdør. Taket blir sansynligvis i blank arkyl eller pvc.

Kunstkammeret Satelitt 3 plassering

Kunstkammeret Grunnmur Satelitt3Fra Norge i bilder

Satelitt #3 kan plasseres her under forutsetning av offentlig godkjennelse i vår. Jeg vil ta utgangspunkt i de eksisterende betongsøylene og mure opp fundamentet til satelitten. Rommet innenfor den nye grunnmuren skal ha enkel drenering og fylles med jord til bjørka. Syllstokken skal boltes fast til grunnmuren i kammerets omkrets.

Kunstkammeret Skisse til plassering av Satelitt 3

Kunstkammeret skisse til satelitt3

Innledning til prosjektet – Kunstkammeret: Satelitt 3

Forberedelsene til festivalen Nyksund10 er igang på flere hold og dette er mitt bidrag under årets festival i Nyksund.

Muligheten er å realisere det første Kunstkammeret i Vesterålen under denne festivalen.

Konseptet «kunstkammeret» er en modulær arkitektonisk form som kan brukes til et fremtidig desentralisert museum for samtidskunst i Vesterålen. Erfaringene som er gjort med satelitt 1 og 2 har vist meg at konstruksjonsstolpen er en hensiktsmessig mulighet for å reise kompakte konstruksjoner innenfor effektive budsjett for å skape holdbare skulpturer og i tilfellet kunstkammeret – bygninger. Tanken er å gradvis bygge opp erfaringer og kompetanse på denne konstruksjonsformen for å gjøre det mulig å reise rom for bestillingsverk av kunstnere fra Vesterålen og inviterte. Disse kunstkamrene kan i fremtiden utgjøre et kunstmuseum fordelt utover det Vesterålske landskap.

«Satelitt #3» vil bli det første kunstkammeret jeg bygger og det skal huse noe ganske spesiellt i Nyksundsk sammenheng – ei bjørk. Bygningen vil ha målene 220x220x220cm plassert oppå en tilpassning av eksisterende grunnmur som skal romme roten til bjørka. Byggningen er kunstkammeret i sin enkleste form bestående av stolpene, 58 vinduer, et gjennomsiktig tak og et inngangsparti.

Å for en gangs skyld gjøre noe for et tre er en morsom sak. Man bygger hus av trær ikke for trær typisk nok. Enda mere interessant er det å gjøre et tre til en dynamisk «readymade» innenfor en installasjon i et rom. Det vil være et ganske lite tre som skal kultiveres til å holde seg innenfor kammerets rammer som ei nordnorsk bonsai bjørk.

I et økologisk perspektiv vet vi at tre binder noe av vår galloperende CO2, kunstkammerets massive karakter vil være et bidrag i så måte. «Satelitt 3» kan ses på som en sitering av Joseph Beyus tolkning av begrepet «social sculpture» (http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Beuys). «Satelitt 3» er på denne måten en direkte kritikk av typiske Nordnorske holdninger til Naturressurser, «Satelitt 3» kan umiddelbart fortone seg som absurd men kan snart settes i ett større perspektiv. «Satelitt 3» er også en påminnelse til meg selv om at det er dette materialet jeg avhenger av i min kunsteriske produksjon.

Skulptur Satelitt 1 og 2

Bench satelite easel

Skulpturene «Satelitt 1» og «Satelitt 2» på plass under festivalen Nyksund9. «Satelitt 1» er den høyreiste og «Satelitt 2» er benken til venstre. Maleriet til høyre ble utført av barn under verkstedet jeg holdt Lørdags formiddag under festivalen. Jeg har knapt nok malt siden:) «Satelitt 2» demonstrerer praktisk bruk av stolpen ved at skulpturen fungerer som en 320cm lang benk som til min store fornøyelse ble flittig brukt under festivalen. Dette arbeidet la ann tonen for mitt videre arbeid under festivalene som kommer. Mitt ønske er å bygge flere satelitter som kan utgjøre en permanet utsmykkning i Nyksund. Arbeidet som har begynt  for festivalen Nyksund10 er utformingen av «Satelitt 3» hvis progresjon blir å følge her:)

Bench satelite easel2

Vertikale konstruksjonsstolper til Satelitt 1

Vertical construction beams

De første stolpene ble serieprodusert sommeren 2009 til mine foerste to skulpturer (Satelitt 1 og 2) på oppdrag for festivalen Nyksund9. Det var mulig for meg å produsere omentrent to stolper per dag som igrunnen er effektivt nok til dette bruket. Før dette stadiet hadde jeg laget en model for hovedskulpturen:

Satelite rock mountain