kildesortering

kildesortering

Skagen/Holten

flyer_wood_web

language is tyranny

language_is_tyranny_et_red

art is useless

art_is_uselessart_is_useless_print_et_red

we are

we_are_all_born

Utvalgte arbeider på galleri 68/14

 

2011 Utvalgte Langvegg

«Utvalgte arbeider»

.

68/14

.

Tollergården N-8445

.

Åpning 22 des. 19.00

23.12: 11.00 – 16.00

27. – 30.12: 11 – 16.0

 

Multiple detail draw head

Tegninger 2007 – 2011

 

Mitt nyere arbeid med tegning oppsto i 2007 som en reaksjon på et lengre fokus på fri ekspresjonisme i maleri og tegning som hadde pågått siden slutten av 90-tallet. Et gesturalt arbeid tok slutt til fordel for en metodeorientering i tegning hvor linjal og uniform linje blir brukt for å bygge opp felt (ref: colourfield) på papir.

I maleri er det fullt mulig å tilbringe en ubegrenset mengde tid ved å forandre eller morfe flaten til en stadig større metning eller dynamikk. Denne prosessen er ikke teknisk mulig å få til på papir og prosessen blir i større grad begrenset. Det gir mulighet til å følge en strøm av små ideer som får sitt konkrete resultat i form av et stykke betegnet papir. I maleri ville denne strømmen av ideer gått tapt i en muligens hensiktsløs søken etter et optimalt resultat.

Tegning og et beskjedent format er en hensiktsmessig måte å utforske små ideer på. Disse små ideene utgjør kjeder som tilsammen antyder større ideer. Å bruke linjal og en forholdsvis tidkrevende teknikk blir en måte å kontrollere det gesturale elementet og skape en terskel for hva jeg opplever som verdifullt nok å tilføre papiret. Strømmen av små tegninger skaper igjen utgangspunkt for det jeg finner av interesse for større format i senere stadium.

Linjalen, pennen og repetisjonens uniforme karakter skaper et utgangspunkt for å studere avvik fra metode. Avvikene gir nytt innhold så jeg kan i praksis hevde at feilgrep utvikler tegningene like meget som nye ideer ved at tidligere avvik hentes inn og blir utgangspunkt for nye tegninger.

Mot slutten av 2009 anskaffet jeg en nummerator og tok til å nummerere tegningene. Numrene ble tegningenes overordnede tittel. Det gjør det lettere å observere en eventuell progresjon. Utvalgte tegninger bygger jeg rammer til. Dermed utgjør tegningene objekter som kan installeres i utstillingsrom hvor nye menings forhold kan utforskes. Det praktiske arbeidet med rammene tilfredsstiller et behov for å skape noe som aspirerer til å være autentisk og uavhengig som objekt.

Arbeidet med tegning har blitt et studie av tid og arbeid. Mitt arbeid har gradvis utviklet seg slik at et prosessorientert arbeid gir et konkret objekt som resultat. Tegningene er slik et praktisk og teoretisk fundament i mitt kunstnerskap. Man kan kanskje hevde at det ikke er noe spesielt radikalt med en tegning i en ramme. Å bygge opp tegning som produkt sammen med andre kunstnere slik at det i fremtiden kan bli mulig å konkurrere med industrielle teknologiprodukter er i kunstnerisk forstand både tabubelagt og radikalt. Det er likevel en bakenforliggende tanke å bidra til å skape et produkt som i praksis er kulturbyggende i vårt forbrukervennlige samfunn.

Tegningene lever på et forholdsvis høyt abstraksjonsnivå. De refererer i liten grad til vår kultur utover å i seg selv fremstå som «kulturobjekter». Bildene forsøker å nærme seg noe åpenbart , alminnelig for ikke å si urtypisk. De beveger seg bort fra det refererende, kritiske, mediale og kobler seg på bra dager opp til kilder som ikke nødvendigvis kan sies å være samfunnsskapt, men som samtidig forsøker å være ytterst menneskelige i sin fremtoning.

cs

 

 

Høstutstilling Nyksund Kulturfabrikk suksessrunde nr2

Hoestutstilling 2010 runde2 11 12

Utstillingen vi åpnet under kyndig kunstnerisk kontroll av Paul Timo Vrebalovich sist helg fikk uvanlig god respons iform av overaskende godt besøk og tilbakemeldinger. Været var svært dårlig men både lokalbefolkning fra Vesterålen og besøkende fra hele verden strømmet til Lørdag og Søndag.

Derfor har kunstnerne og ledelsen besluttet å holde åpent en helg til slik at folk får muligheten til å oppleve en ekstraordinær utstilling i svært spesielle lokaler i Nyksund.

Det anbefales å ta turen til Nyksund denne helgen, det er foreløpig meldt godt oppholdsvær, restauranter vil være åpne så ta med familien og få en enestående kunstopplevelse på denne første NordNorske Høstutstilling!

HU Karel frontal Britt backHU 2010 Karel Elg wide drawing paintingHU 2010 Britt mainHU 2010 Karel BP SwanHU 2010 B ElvenesHU 2010 SzetuHU 2010 TegningerHU 2010 Karel in shaftHU 2010 Bjorn husHU 2010 InngangHU 2010 Adholten HeartHU 2010 Adholten Mist

Høstutstilling Nyksund Kulturfabrikk

HoestutstillingNY

Napkin Servil nr6

Napkin Servil nr6

Etter 14 dagers «hvile» fortsatte jeg tegningen igjen. Roen kom ganske umiddelbart tilbake. Parallelle linjer over en flate. «Nakin Servil nr6» er det indirekte resultatet av «9 Variasjoner» som jeg ønsker skal finne et hjem. 6 kasser med tegninger er i retur fra Oslo og skal vises på Høstutstillingen i Nyksund Kulturfabrikk som vil bli et mellomstort galleri i Europeisk målestokk. De gamle lokalene til et forgangen fryseri som, i sin tid var hypermoderne, danner et rammeverk for en type samtidskunst som tåler forvitret betongs brutalitet. Den største mønstringen av kunst med røtter i Vesterålen står for tur.

På grunn av idiotene er vi uten skyld

Paa grunn av idiotene er vi uten skyld

Arbeidet over ble refusert av den nasjonale jury ved 1. juryering av Statens 123. Kunstutstilling alias Høstutstillingen. Dette er et passende tidspunkt å offentliggjøre arbeidet.

Som nevnt under har 9 Horisontale felt og 9 Variasjoner vært til 2. juryering i disse dager. I ettermiddag fikk jeg følgende melding:

Christian Skagen

Søkere til Høstutstillingen 2010

Utfall av 2. juryering                                                                                          Oslo, 25.08. 2010

 

Vi viser til din søknad om deltagelse på Høstutstillingen 2010, Statens 123. Kunstutstilling.

Juryen har avsluttet sitt arbeid og vi må dessverre meddele at ditt verk ikke kom med på utstillingen i år. 

Men det å komme til 2. juryering er imponerende i seg selv. Det var bare 165 blant 1842 søkere som kom videre til denne delen av utvelgelsen. Blant 1842 søkerne kom bare 85 inn med verker til Høstutstillingen.

Når det gjelder henting av verker har vi følgende opplysninger:

  • Verker som er personlig levert hentes på Kunstnernes Hus fra mandag 20.september til 8. oktober. Kunstverkene hentes fra kl. 08.30 – 12.30.

Ta kontakt før henting. Kontaktperson er administrasjonen. tlf.: 00 00 00 00. Husk å signere ved avhenting.

  • Verker som er innsendt til Kunstnernes Hus vil bli returnert av oss til oppgitt adresse. For innsendte verker er returfrakten forsikret helt frem. Eventuelle skader under returfrakten må dokumenteres, bekreftes av en utenforstående og meldes Høstutstillingen snarest mulig.

Vi takker for interessen og ønsker deg lykke til videre.

Med vennlig hilsen

Ingrid Lystad

Utstillingsleder

Høstutstillingen

Statens Kunstutstilling

Så det var det. 2 måneders arbeid forbigått av den nasjonale jury. Jaja. Det er den ubehagelige siden ved å være så pretensiøs. Jeg skal ikke søke igjen før til neste år. Det ansporer meg til å sette «På grunn av idiotene er vi uten skyld» i funksjon. Igrunnen er IDIOT og IDIOTER hedersbetegnelser. En IDIOT er et menneske som påtar seg en oppgave det ikke har forutsetninger for å realisere, ikke ulikt et IMBECIL. Som billedkunster er dermed betegnelsen ikke langt fra sannheten i og med at jeg befinner meg i allment ukjent territorium. For den nasjonale jury likeså, skjebnens luner er kanskje vel så ansvarlig for resultatene i den sammenhengen enn juryens nødvendigvis flyktige skjønnsmessige vurdering. At de i det hele tatt påtar seg oppgaven bør berømmes med IDIOTIETS krone i form av arbeidet «På grunn av idiotene er vi uten skyld» som vil leveres til hver og en av juryen som signert C-print. Arbeidet er i ubegrenset opplag men er forbeholdt IDIOTER, spesielt de som refuserer meg;) De kalkulerende, kyniske og manipulerende som aldri handler uten 100% visshet om resultatet vil aldri få denne hedersbetegnelsen.

Jeg var på ingen som helst måte forberedt på at den nasjonale juryen vil anta arbeidene under. Det er igrunnen ubegripelig I og med at tegningene er tenkt som et rent komersiellt produkt som jeg skal leve av når momentumet er oppnådd. De er nok nærmere design enn kunst i så måte. Noe ekspressivt sniker seg likevel inn i tegningene, det jeg ikke kan styre får dem til å nærme seg kunst. Progresjonen jeg opplever får dem til å nærme seg kunst. «På grunn av idiotene er vi uten skyld» skulle være adskillig nærmere det jeg kunne forestille meg den Nasjonale Jury ville være interessert i, men nei. De er ubegripelige som alltid. Det er kanskje ubegripelig å komme med for enkelte og det er ubegripelig å bli refusert.

Prosessen kan ses ved å søke på HU123 i søkefeltet oppe til høyre.

Bottom line: Det var hyggelig at de i det hele tatt tok meg i betraktning + at det hjelper meg å realisere mitt første unyttige konseptuelle verk.

Grattis til de som kom med!