Dokumentasjon HU123 9 Horisontale felt

Tegning 9 Horisontale felt innr

Tegning 9 Horisontale felt innr wide

Om  tegning.

På et tidspunkt på tampen av 2007 ble jeg en smule trøtt av å observere maling tørke. Et gesturalt arbeid i maleri tok slutt med erkjennelsen av at det er fullt mulig å tilbringe et helt liv foran et enkelt maleri ved å stadig morfe flaten til en stadig større fortettning. Det ble utgangspunktet for en revurdering og et nytt fokus.

Jeg valgte en slags krykke eller begrensning i form av en linjal, en penn og et format. Det ble basisen for det som ville vise seg å være en stabil plattform for å utforske linje, farge og flate.

Arbeidet med tegning er et studie av små ideer gjennom en meditativ arbeidsform hvor jeg bygger flaten og formen i flaten gjennom parallelle linjer med penn. Igrunnen hadde  jeg mistet tilliten til de store ideene som jeg følte maleriet burde inneholde. Et lite format og en jevn strøm av ideer ble frigjørende og muligheten ble å sette sammen sykluser av tegninger som kunne utgjøre verk av større format. Når jeg monterer disse små tegningene i sine rammer utgjør de installasjoner i utstillingsrommet. Tegningene er da moduler som kan settes sammen for å danne nye meningsforhold.

I 2009 var den innledende eksperimenteringen overstått og jeg begynte å nummerere tegningene for å gjøre det lettere å sammenligne og observere progresjon. Hver tegning har nå et nummer som en overordnet tittel. Om det er mulig å få til er tanken at den pågående serien skal inneholde 1000 tegninger innen slutten av 2014. Dette for å overbevise først og fremst meg selv om at det er mulig å oppnå kunstnerisk nyskapning og utvikling innenfor en ganske begrenset ramme.

Om 9 Horisontale felt

Fasinasjonen for tegning ligger i opplevelsen av fortid, nåtid og fremtid som linjen representerer. Når jeg observerer meg selv lage en linje forsøker jeg å være mest mulig tilstede i det punktet pennespissen befinner seg. I glimt opplever jeg å være akkurat der men tanken beveger seg fort bort til andre ideer. I de horisontale feltene er det meste tatt bort, det som er igjen er linjen som representasjon for den tiden jeg var tilstede i tegningen. Fargen er et hjelpemiddel for variasjon som gjør det mulig å gjenta prosessen. Fargen og faktumet at linjen lager en flate blir en tilnærming til maleri. I utførelsen av disse tegningene oppnår jeg stor ro. Det er min forhåpning at publikum kan oppleve et ekko av denne roen når de ser tegningene. Kanskje det er det de er på en bra dag, objektivert ro.

Tegningene enkeltvis (klikk to ganger på valgte tegning)

Tegning Horisontalt felt nr34Tegning Horisontalt felt nr31Tegning Horisontalt felt nr35

Tegning Horisontalt felt nr28Tegning Horisontalt felt nr29Tegning Horisontalt felt nr32

Tegning Horisontalt felt nr37Tegning Horisontalt felt nr30Tegning Horisontalt felt nr36

Legg igjen en kommentar