Prosess 18 rammer

Prosess 4 rammer

Den nasjonale jury for Statens 123. Kunstutstilling, Høstutstillingen 2010 antok 9 Horisontale felt til 2nd juryering for litt siden. Deretter tok de kontakt og lurte på om jeg hadde flere. Jeg ble nesten mørkredd men mest utrolig glad. Planen er nå å sende 6 kasser med 18 tegninger. De opprinnelige 9 horisontale feltene pluss de ferskeste forut for fristen i begynnelsen av August. Etter mye spekulasjon holder jeg meg til den overordnede planen og tenker en oppsummering i form av 9 nye tegninger kanskje kan overbevise.

Som kjent for enkelte er jeg i verste fall en narsisistisk materialist. Jeg samler på egne handlinger i håp om å se en progresjon. Tegningene representer et stabilt løft i form av en strøm små ideer som tilsammen skal utgjøre en større foreløpig vag idé. Tanken er at tegningene med sine rammer skal utgjøre et praktisk fundament i mitt kunstnerskap. Som kontrast til ny kunst i dag som kan se ut til å bevege seg bort fra objektet og inn i teorien ønsker jeg det motsatte. Målet er å vise at kunst kan være et konkuransedyktig produkt satt opp mot f.eks teknologiprodukter i samme prisklasse. Forskjellen er at et godt kunstobjekt er et varig tildels grønt objekt. Dette er kanskje ikke en populær tankegang men det får våge seg. Det finnes en kunstner (org. NBK) per 1000 lønnsmottaker. Bruker lønnsmottakere 400 kr per år på kunst er vi berga en gjennomsnittslønning hver omentrent. Faktum er at en stabil god økonomi som resultat av kunstnerisk virksomhet gir bedre grunnlag for kunstnerisk suksess en fattigdom (surprise:D).  

Juryen vurderte 4762 arbeider av 1845 søkere, 167 kom videre til bedømmelse ved 2. juryering.

Kanskje klarer jeg å overbevise:) Mitt program står ved lag i alle tilfeller. For tilgjengelige arbeider se http://cskagen.com/category/framed/.

Prosess 17 rammer

Legg igjen en kommentar