Kunstkammeret Skisse til plassering av Satelitt 3

Kunstkammeret skisse til satelitt3

Innledning til prosjektet – Kunstkammeret: Satelitt 3

Forberedelsene til festivalen Nyksund10 er igang på flere hold og dette er mitt bidrag under årets festival i Nyksund.

Muligheten er å realisere det første Kunstkammeret i Vesterålen under denne festivalen.

Konseptet «kunstkammeret» er en modulær arkitektonisk form som kan brukes til et fremtidig desentralisert museum for samtidskunst i Vesterålen. Erfaringene som er gjort med satelitt 1 og 2 har vist meg at konstruksjonsstolpen er en hensiktsmessig mulighet for å reise kompakte konstruksjoner innenfor effektive budsjett for å skape holdbare skulpturer og i tilfellet kunstkammeret – bygninger. Tanken er å gradvis bygge opp erfaringer og kompetanse på denne konstruksjonsformen for å gjøre det mulig å reise rom for bestillingsverk av kunstnere fra Vesterålen og inviterte. Disse kunstkamrene kan i fremtiden utgjøre et kunstmuseum fordelt utover det Vesterålske landskap.

«Satelitt #3» vil bli det første kunstkammeret jeg bygger og det skal huse noe ganske spesiellt i Nyksundsk sammenheng – ei bjørk. Bygningen vil ha målene 220x220x220cm plassert oppå en tilpassning av eksisterende grunnmur som skal romme roten til bjørka. Byggningen er kunstkammeret i sin enkleste form bestående av stolpene, 58 vinduer, et gjennomsiktig tak og et inngangsparti.

Å for en gangs skyld gjøre noe for et tre er en morsom sak. Man bygger hus av trær ikke for trær typisk nok. Enda mere interessant er det å gjøre et tre til en dynamisk «readymade» innenfor en installasjon i et rom. Det vil være et ganske lite tre som skal kultiveres til å holde seg innenfor kammerets rammer som ei nordnorsk bonsai bjørk.

I et økologisk perspektiv vet vi at tre binder noe av vår galloperende CO2, kunstkammerets massive karakter vil være et bidrag i så måte. «Satelitt 3» kan ses på som en sitering av Joseph Beyus tolkning av begrepet «social sculpture» (http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Beuys). «Satelitt 3» er på denne måten en direkte kritikk av typiske Nordnorske holdninger til Naturressurser, «Satelitt 3» kan umiddelbart fortone seg som absurd men kan snart settes i ett større perspektiv. «Satelitt 3» er også en påminnelse til meg selv om at det er dette materialet jeg avhenger av i min kunsteriske produksjon.

Legg igjen en kommentar