Kunstkammeret Satelitt 3 plassering

Kunstkammeret Grunnmur Satelitt3Fra Norge i bilder

Satelitt #3 kan plasseres her under forutsetning av offentlig godkjennelse i vår. Jeg vil ta utgangspunkt i de eksisterende betongsøylene og mure opp fundamentet til satelitten. Rommet innenfor den nye grunnmuren skal ha enkel drenering og fylles med jord til bjørka. Syllstokken skal boltes fast til grunnmuren i kammerets omkrets.

Legg igjen en kommentar