Tegning Sentralt felt

Tegning Sentral field innrammetTegning Sentral field

Det var slik det begynte. Den femte tegningen etter at jeg bestemte meg for å fokusere på denne formen. Denne inneholder alle «feilgrepene» jeg nå er ute etter å bruke kontrollert i de horisontale feltene som blir å finne her og som er å finne på www.hopplahey.com. Mange års feiling har gitt en solid erfaring i at feilgrep er det mest fruktbare som finnes. Det blir problemet med en kunstnerisk handling basert på idéer, en god idé er ingen god forutsetning for et kunstnerisk arbeid. Da er en dårlig idé å foretrekke. 

Tegningen er i privat samling.

Legg igjen en kommentar